link do strony głównej link do kontaktów nagłówek

Dzieło

Dziełem Fundacji Caritas jest nowopowstały Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II w Rzeszowie. Fundacja Caritas rozpoczęła budowę Ośrodka w listopadzie 2001 roku. Do końca 2003 roku prace zakończyły się na etapie zamkniętego stanu surowego budowy. Pomimo organizowania licznych imprez charytatywnych takich jak bale, kwesty czy koncerty, wsparcia ludzi dobrej woli Fundacja Caritas nie była w stanie samodzielnie udźwignąć ciężaru ogromnych obciążeń finansowych związanych z budową. Dlatego też w dniu 7 grudnia 2005 roku zostało zawarte porozumienie Fundacji Caritas z Urzędem Marszałkowskim, na mocy którego Urząd Marszałkowski stał się współwłaścicielem powstającego dzieła. Dzięki porozumieniu możliwa była kontynuacja budowy i jej zakończenie czego owocem jest piękny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny na miarę XXI wieku, żywy pomnik Jana Pawła II – patrona Ośrodka. Wkład Fundacji Caritas w dzieło to około 10 milionów złotych - wycena  biegłego. Fundacja Caritas nadal prowadzi swoją działalność wspierając funkcjonowanie Ośrodka m.in. poprzez wyposażenie kaplicy Ośrodka, która służy małym pacjentom jak i wszystkim odwiedzającym czy dofinansowanie letniego turnusu rehabilitacyjnego dla pacjentów ośrodka. Czynione są przygotowania do zorganizowania ogródka rekreacyjnego.

Pierwotnym celem Fundacji było wybudowanie Ośrodka, teraz Ośrodek już funkcjonuje więc celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom tutaj rehabilitowanym.

Fundacja Caritas zwraca się z prośbą i zachęca do  przekazywania 1% i dobrowolnych ofiar, które można odliczać od podstawy podatkowej. To nie wiele a może bardzo pomóc, spowodować, że wokół nas będzie więcej uśmiechniętych dzieciaków.

opublikowano dnia: 30.07.2012
ostatnia aktualizacja: 10.10.2012