link do strony głównej link do kontaktów nagłówek

Imprezy okolicznościowe

Fundacja powstała z inicjatywy Prof. Andrzeja Kwolka, Caritas Diecezji Rzeszowskiej i kilku osób organizujących Podkarpacki Sejmik Rehabilitacyjny. Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny udzielił błogosławieństwa powstającemu dziełu i stał się pierwszym Fundatorem.

Jedną z form szukania środków na budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego było organizowanie licznych bali charytatywnych na które zapraszane były krajowe i miejscowe osobistości, biznesmeni, osoby zainteresowane wspieraniem i propagowaniem wzniosłej idei jaką było powstanie Ośrodka. Balom towarzyszyły aukcje dzieł sztuki oraz cegiełki fantowe, z których całkowity dochód był przeznaczony na budowę Ośrodka. Wystawiano m.in. obrazy artystów polskich m.in. takich jak Emil Polit, prace Piotra Kidy, Stefanii Guniewskiej, Leszka Kuchniaka, Ryszarda Dudka, prace rzeszowskiego artysty Krzysztofa Brzuzana oraz prace małych pacjentów ze szkoły przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Organizowanym przez Fundację Caritas balom patronowały znakomite osobistości, którym nie był obojętny los powstającego Ośrodka m.in.:

  • III Bal Charytatywny pod patronatem ówczesnego Wojewody Podkarpackiego Zbigniewa Sieczkosia,
  • VI Bal pod patronatem Konsula Honorowego Republiki Słowackiej Adama Górala,
  • Karnawałowa Biesiada Wiejska pod patronatem Generała Fryderyka Czekaja,
  • VIII Bal pod patronatem Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysława Janowskiego,
  • XII Bal pod patronatem Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Generała Bronowicza.

Oprócz balów Fundacja organizowała również liczne kwesty m.in. Kwesta Święta Chleba organizowana przez rzeszowskich rzemieślników.

Fundacja organizowała również liczne koncerty, poprzez które wspierała budowę Centrum Rehabilitacji – żywego pomnika Jana Pawła II. Były to m.in.:

  • koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, koncert patriotyczny i kolędowy zorganizowany 21 grudnia 2002 r. w Hali Widowiskowo Sportowej na Podpromiu,
  • koncert współorganizowany przez Fundację z Prezydentem Miasta Rzeszowa „Rzeszów – Ojcu Świętemu”, który miał miejsce 16 października 2004 roku w Filharmonii Rzeszowskiej, na którym wystąpili rzeszowscy muzycy, artyści zespoły i chóry,
  • koncert „Muzyka Bogactwem Duszy” pod patronatem Biskupa Kazimierza Górnego i Profesora Wojciecha Kilara, który odbył się w Teatrze Maska 20 listopada 2004 roku.

opublikowano dnia: 30.07.2012
ostatnia aktualizacja: 10.10.2012