link do strony głównej link do kontaktów nagłówek

Sprawozdania

Wszyscy zainteresowani sprawozdaniami finansowymi i merytorycznymi Fundacji Caritas za rok 2018 mogą je znaleźć poniżej:

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
  2. Bilans.
  3. Rachunek zysków i strat.
  4. Sprawozdanie merytoryczne.
  5. Informacja dodatkowa.

 

opublikowano dnia: 30.07.2012
ostatnia aktualizacja: 05.01.2020